.هیچ‌وقت با اونی که وزنشو کم کرده وارد رابطه نشو
میدونی چرا؟؟

کسی که تونسته از نون خامه‌ای و ته دیگ ماکارونی بگذره از تو هم به راحتی میگذره.