وصیت کردم بعد مرگم با نصف داراییم بسته نامحدود بخرن و باهاش وای فای رایگان بدن به بچه‌های محل، رمزشم حمد و سوره باشه😐

دیگه با نون و خرما کسی فاتحه واست نمیفرسته