⏰لحظه تحویل سال 1399

ساعت 7 و 30 دقیقه و 30 ثانیه

روز جمعه 1 فروردین 1399 هجری شمسی

بفرست واسه همه

تا اولین نفر باشی!

موش 🐁حيوان سال 1399 🐁

موش سمبل هوش و ذکاوت است

شعار موش : "من فرمانروایی میکنم"

فقط 90 روز باقی مونده😊