شازده کوچولو: آدمایی که تنهان کجا میرن؟
روباه: تو خودشون..
♥️