من
به تو مربوطم
طوری‌که اندوه به شب
طوری‌که صدای بنان به حاشیه غروب
طوری‌که آن قناری زرد غمگین به شاملو
بی‌آنکه هیچ‌کدام
دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشیم...♥️