از بین اشکالِ هندسی،
دایره ها دوست داشتنی ترند…

💫 کاش همه ی آدم ها دایره بودند،
دایره ای که
نه گوشه ای دارد برایِ زخم زدن،
نه مارپیچی برای دور زدن…