هر وقت ديدى همه چيز داره بد پيش ميره بدون اتفاق هاى خيلى خوبى تو راه هستن. انرژى قديمى داره خودش رو پاك ميكنه تا انرژى جديد وارد زندگيت بشه. صبور باش...