زلزله ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ رودبار گیلان
سالروز پرپر شدن لاله های سرزمینمان را گرامی میداریم.

شب سخت و زلزله
ناله طفلان به زیر آوار
یاد ناله های پیران
یاد خاموشی و بی قراری مادرها
یاد باد آن روزگاران یاد باد
اگرچه سخت ولی به یاد لحظات خداحافظی
به یاد بی کفنی
به یاد وداع مظلومانه ....
به یاد چادرهای تاریک و خالی از شادی‌های کودکانه
همیشه به یاد عزیزان هستیم
هنوز هم در کنج دلمان بی قرار دیدارشان هستیم...
زنده باد یاد آن عزیزان ...
روحشان شاد