دلتنگی ؛
واژه‌ ای بی معناست
وقتي
در لحظه‌هايم نفس می‌كشی
و از دور به من نزديكی
هيچ كس مثل من
را با خود ندارد...
♥️🍃🌸