از زلیخا آبرو را بُرد و از یعقوب چَشم
عشق را بخشنده می‌دیدم
ولیکن نیست،نه
♥️