❤در مدتی که در این دنیا هستید به

 ❤معنای واقعی کلمه زندگی کنید.

❤ "زندگي كنيد"

❤هر چیزی را تجربه کنید.

❤مراقب خودتان و دوستانتان باشید.

❤خوش بگذرانید، دیوانگی کنید، عجیب باشید.

❤بیرون از خانه بروید، تلاش کنید وشکست بخورید.

❤چون به هر حال این اتفاق می افتد

 ❤پس بهتر است از آن لذت ببرید.

❤موقعیت یادگیری از شکست هایتان را از دستت ندهید.

❤دلیل مشکل را پیدا کنید واز بین ببریدش.

❤سعی نکنید کامل باشید!!! اصلا ، اصلا !

❤فقط سعی کنید یک نمونه عالی باشید از انسانیت.

❤يك انسانِ خوشبخت