❤هر لحظه را زندگی کن

❤عاشق هر روز باش

❤زیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد…

❤یک لبخند بسیار ساده است اما واقعا می تواند روز کسی را تغییر ب