❤امید چون پرنده‌ای است که بال و پر دارد، در روح ما لانه می‌گزیند،

❤بدون گفتن هیچ کلمه‌ای، آواز می‌خواند و هرگز متوقف نمی‌شود.»