شکوفا شدن گل سوسن چلچراغ در گیلان

گل سوسن چلچراغ در داماش رودبار امروز شکوفا شد

با اعلام برگزاری جشنواره سوسن چلچراغ در ۳۰ خرداد در منطقه داماش عمارلو افزود: بازدید از این گل زیبا فقط در این روز برای گردشگران امکان پذیر است.

گیلان..رودبار..عمارلو...داماش

تاریخ جشن
98.03.29
چهارشنبه ساعت چهار عصر