یه فایل یه گیگی زدم دانلود شه اخرش که رسید گوشیم خاموش شد اومدم گوشیو روشن کردم زدم ادامه دانلود از اول شروع شد :/