لذت می بردم از زیستن حتی به غلط
پشیمونی یعنی چی
زندگی کردم اون لحظه رو
وجود داشتم حتی به غلط
اصلا کی تعیین میکنه درست و غلط چیه ..

دانلود موزیک