🌷استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان راتبریک وتهنیت عرض می کنم🌷
🌷دعاگوونائب الزیاره شما بزرگواران درجواربارگاه ملکوتی امام رئوف
🌷حضرت علی بن موسی الرضا🌷
علیه السلام هستم🌷