من و تو
چقدر شبیه ماسوله هستیم
سقف خیال های من
حیاط خانه‌ی توست...