گواهی ssl فعال شد (دسترسی به سایت از طریق https میسر شد)
سیستم کشینگ cloudflare فعال ش
مشکل آپلود آواتار رفع شد