:/ شما فکر کن من قبلا اسمم BAD BOY بوده چقدر شخصیتم عوض شده نسبت به قبل الان به گذشته برگشتم