loading
syedjavad syedjavad
6 روز

چرا اینجا اینقدر سوت و کور کسی نیست توضیح فرق این شبکه با شبکه های اجتماعی دیگه چیه؟

syedjavad syedjavad
7 روز

بعضی ها افق دیدشون تا نوک دماغ شون بیشتر نیست اما برای دنیا تئوری میدن.

syedjavad syedjavad
7 روز

ساقی حاجی پور.

loading...
syedjavad syedjavad
11 روز

متین ستوده.

loading...
syedjavad syedjavad
در سایه بونه عشقم . 12 روز

زندگی محل مناقشه نیست زندگی میدان مهرورزی و دوست داشتن است.

syedjavad syedjavad
12 روز

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود،سلام بر بانوی کربلا که پیام عاشورا جاودانه کرد.

syedjavad syedjavad
12 روز

زن و مرد با تفاوت های ذاتی و خدادادی مکمل یکدیگرند و هریک بدون دیگری ناقص است.

loading...
syedjavad syedjavad
12 روز

کرونا عجز بشریت را ثابت کرد کرونا به ما آموخت که با هم بودن و اجتماع کردن و عشق ورزیدن چه نعمت بزرگی است.

syedjavad syedjavad
12 روز

سحر قریشی.

loading...
syedjavad syedjavad
12 روز

متین ستوده.

loading...