loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : یانیس_ریتسوس

چشمهایش چشمهایش
2 ماه

شعر و بوسه را زیسته‌ای؟

پس مرگ چیزی از تو نخواهد گرفت...
loading...
چشمهایش چشمهایش
1 سال

شب می‌رسداز راه
مثل پیرمرد غمگینی
که سالها پیش ازاین شهر رفت
چمدانش پراز لبا‌س‌های کهنه‌ی زنی بود
زنی که درکودکی گفته بود دوستت دارم