loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : کاظم_بهمنی

چشمهایش چشمهایش
4 ماه

در غیابِ تو کسی شاد ندیده‌ست مرا...


آسمان آبی آسمان آبی
5 ماه

گفت دیده ست مرا این که کجا یادش نیست

همه چیزم شده و هیچ مرا یادش نیست!...🍃


چشمهایش چشمهایش
5 ماه

غزل هایی که
بر رویت اثر گفتی ندارد را؛
برای ماه می‌خواندم
نظر می‌کرد پایین را...