loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : کاظم_بهمنی

آسمان آبی آسمان آبی
9 روز

گفت دیده ست مرا این که کجا یادش نیست

همه چیزم شده و هیچ مرا یادش نیست!...🍃


چشمهایش چشمهایش
18 روز

غزل هایی که
بر رویت اثر گفتی ندارد را؛
برای ماه می‌خواندم
نظر می‌کرد پایین را...