loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : کاترین_پاندر

چشمهایش چشمهایش
4 روز

گاهی خودت را هرس کن

شاخه های اضافیت را بزن

فکرت را سبک کن، تارشدکنی، جوانه بزنی،

مسیر زندگیت را آنگونه که دوست داری رسم کن
loading...
چشمهایش چشمهایش
2 ماه

گاهی خودت را هرس کن

شاخه های اضافیت را بزن

فکرت را سبک کن، تارشدکنی، جوانه بزنی،

مسیر زندگیت را آنگونه که دوست داری رسم کن
loading...