loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : چارلی_چاپلین

Ainaz91 Ainaz91
24 روز

اگه زندگی صد دلیل
برای گریه کردن
به تو نشان میدهد،
تو هزار دلیل برای
خندیدن به او نشان بده...


Ainaz91 Ainaz91
1 ماه

مهربان باش
و به هرکس میرسی لبخند بزن.
تونمیدانی به آدمها چه میگذرد.
شاید لبخندت برایشان مانند گنجی ارزشمند باشد
وآنهابسیار به آن لبخند محتاج باشند.