خِيارُ اُمَّتِي الَّذينَ يَعِفّونَ
إذا آتاهُمُ اللّهُ مِنَ البَلاءِ شَيئا.
قالوا: و أيُّ البَلاء؟
قالَ: العِشق


بهترین‌های امت من،
کسانی هستند که چون خداوند
به اندکی از بلا دچارشان کند،
پاک دامنی ورزند.
گفتند: کدام بلا!؟
حضرت فرمود: "عشق"
#پیامبراکرم_صلی_الله_علیه