loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : پونه_مقیمی

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

هر کس به نوعی سعی در انکار تنهایی‌اش دارد؛

یکی با شراب

یکی با سیگار

یکی با حیوان خانگی‌اش

یکی با درس

یکی با کار

و یکی با ماندن در رابطه‌ای که دیده نمیشود!

در هر حال

انقدر فرار میکنیم تا جایی در مسیر زندگی‌مان با تنهایی‌مان رو به رو شویم و ناگهان دیگر انکار فایده‌ای ندارد.

و آن لحظه است که

شراب

سیگار

حیوان

درس

کار

و رابطه هم نمیتواند اندوه را کم کند.

جایی سرریز میشود، تمامِ انکار‌ها و سرکوب‌ها.

و "درمان" از همان لحظه آغاز میشود.

درست از همان لحظه‌ی عمیق حس کردنِ تنهایی.
بیشتر...

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

گاهی ما سالها جمله‌ی دوستت دارم را نمی‌گوییم تا شخصی را از دست ندهیم و اتفاقا از دستش میدهیم.

و گاهی ابراز نمی‌کنیم چون توان رویارویی با واقعیت را نداریم.

ابراز کردنِ احساساتِ مثبت، شجاعت و اصالتِ درونی می‌خواهد و کار هر کسی نیست. ‌‌

در هر صورت اگر ابراز کنیم، جواب مشخص می‌شود یا رابطه شروع می‌شود و یا رویای رابطه تمام می‌شود و شجاعت در همین رویارویی‌ست.


چشمهایش چشمهایش
4 ماه

در جستجوی یک فرد خاص نباشیم...

وقتی در جستجوی فردی خاص هستیم بسیاری از آدم‌ها را نمی‌بینیم.

حتی به سمت یک صحبت ساده با آنها هم حرکت نمی‌کنیم.

در جستجو بودن،

یعنی به نوعی قضاوت کردنِ آدم‌ها،

حتی قبل از فرصت سلام و احوال‌پرسی کردن...

جستجو کردن یعنی ما فقط به افرادی اجازه می‌دهیم به دنیایمان نزدیک شوند که شبیه به تصویر ذهنیمان هستند و همین تصویر ما را از کامل حس کردن زندگی دور می‌کند.

در اتفاقات، محیط‌ها و موقعیت‌های جدید قرار بگیرید و سعی کنید با آدم‌ها جهان مشترکی پیدا کنید اما در جستجوی یافتنِ فردی خاص نباشید.

حضور داشتن در اتفاقات، بزرگ‌ترین راهنمای ما برای وصل شدن به آدم‌های جدید، جهان‌های جدید و موقعیت‌های جدید‌تر است.


بیشتر...

چشمهایش چشمهایش
12 ماه

اگر ما
همه گمشدگانی باشیم
که به یکدیگر کمک میکنیم که پیدا شویم چه؟