:
اسلحه لازم‌ نیست ،
همین که دوستش دارید
و به رویِ ماهش نمی‌آورید
مرگِ تدریجی‌ست...