loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : نرگس_صرافیان_طوفان

Ainaz91 Ainaz91
2 ماه

چقدر هوسِ پاییز کرده ام !
چقدر دلم ؛ خیابان های نارنجی می خواهد ...
پس کِی این شهریورِ کِش دار ، تمام می شود ؟
من دلم یک فصلِ دلبرانه ی عاشقانه می خواهد .
خود آزارم شاید ،
اما دردِ عشق ،
در خیابان های پاییز ؛
کشیدن دارد !♥️

Ainaz91 Ainaz91
3 ماه

احساس میکنم که بهترین آدم های زمین را کنار خودم دارم اینقدر که خوب اند و ناب؛کسانی که در لحظات من حضور دارند و جای خالی تمام جهان را با همان حضور کوتاهشان برایم پر میکنند....♥️

Ainaz91 Ainaz91
5 ماه

آدم ها هر چقدر هم که صبور باشند ؛
یک روز صبرشان لبریز می شود ،
کم می آورند ،
همه چیز را به حالِ خود می گذارند
و می روند ...‎‌‌‌‌‌
♥️

Ainaz91 Ainaz91
5 ماه

باید بمانی
تا من آرامش بگیرم،
باید تو باشی
تا که حالم خوب باشد ...

♥️