💢 درمان

💠 برشی از ليمو ترش روی ناخن

بگذارید و با یک باند ببندید(شب تا

صبح) ! لیمو هم باعث ضدعفونی

شدن میشود و هم باعث نرم شدن و

خارج شدن ناخن

🍁☘🍁☘🍁.

🌺کپی پستها فقط با ذکر صلوات🌺