loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : مولانا

چشمهایش چشمهایش
11 روز

هزاران جان ما و بهتـر از ما

فدای تــو، که جان جان جانى


loading...
چشمهایش چشمهایش
12 روز

سپارم به تو جان

که جان را تو جانی


چشمهایش چشمهایش
14 روز

.با لبِ او

چه خوش بُوَد

گفت‌ و شنید و ماجرا
loading...
چشمهایش چشمهایش
22 روز

عشق

آموخت مرا

شکل دگر خندیدن emoji
loading...
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
23 روز

« ترجمه ی منظوم و ترکی مثنوی موسی و شبان مولانا»
« زیباترین ترجمه ی منظوم از مثنوی»
« به قلم: استاد غلامی سرای»


loading...
loading...
چشمهایش چشمهایش
25 روز

خیالشچون چنین باشدجمالش بین کهچون باشد!
چشمهایش چشمهایش
29 روز

سر رشته ی شادیستخیالِ خوش تو...


چشمهایش چشمهایش
1 ماه

ای جان!

چو رو نمودی،جان و دلم ربودی
loading...
چشمهایش چشمهایش
1 ماه

جان به کف
خنــــــده به لب
شعله به دل ؛شور به سر
جان فدا
در رهِ جانانه ی عشقیم هنوز ...چشمهایش چشمهایش
1 ماه

تو جان نخواهی جان دهی
هر درد را درمان دهی

مرهم نجویی زخم را
خود زخم را دارو شوی


صفحات: 1 2 3 4 5