loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : مهران‌_قدیری

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

این آدم ها با فاصله خوبند
درست چند قدمی که نزدیکشان شوی
به خودت و قدم هایی که برداشته ای لعنت می فرستی


چشمهایش چشمهایش
1 ماه

کاش به جای حروف الفبا
ماندن را یاد این مردم میدادند


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

این آدم ها با فاصله خوبند
درست چند قدمی که نزدیکشان شوی
به خودت و قدم هایی که برداشته ای لعنت می فرستی


چشمهایش چشمهایش
5 ماه

کُفر نمیگویم
ولی...
"چشمانت" سال هاست
بر من "خدایی" میکند


loading...
چشمهایش چشمهایش
5 ماه

ببین با من چه کردی
که نگاهی
جز نگاهت
بر دلم معنا ندارد...!


چشمهایش چشمهایش
5 ماه

بار اول که دیدمت
محو تماشایت شدم
جای سلام
در ذهن خود
بوسه به لب هایت زدم