گفتی
«دوستت دارم» و رفتی...
من حیرت کردم...
از دور سایه‌هایی غریب می‌آمد...
از جنس دلتنگی و اندوه...
و غربت و تنهایی...
«و شاید عشق»...