loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : مریم_قهرمانلو

چشمهایش چشمهایش
1 ماه


دوست بدارید
و بگذارید که دوست داشته شوید
آدم بدونِ این بساط‌ها
زندگی از گلویَش
پایین نمی‌رود .. !


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

یک روز
‏من هم به جای دوست داشتن
‏دوست داشته می‌شوم!
‏کاش آن وقت هم
‏پای تـو در میان باشد...


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

کجای شهر قدم می‌زنی؟
می‌خواهم کاملا اتفاقی از آنجا رد شوم...


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

بوی عطرت که شنفتم به لبم جان آمد
منم آن گل که نچیدی

و زمستان آمد...


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

هم از تو گریزانم
هم بی تو نمی‌مانم
قسمت چه شود آخر
خود نیز نمی‌دانم ...


چشمهایش چشمهایش
3 ماه

عطرِ تو دارَد
این هَــوا
سَر بِه هَواتَرین
مَنَـــم...


چشمهایش چشمهایش
3 ماه

مُدام پرتِ تو بود
حواسم ..
بعد ها فهمیدم میانِ اینهمه آدم
حواسِ جمع می‌خواهد
دوست داشتنت
در عینِ نداشتنت ...