loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : محمد_صالح_علا

چشمهایش چشمهایش
25 روز

روزهایی که باهمیم ،

از سرنوشتم راضی‌ام ...
loading...
چشمهایش چشمهایش
26 روز

محبوبم! من دائما شما را دوست دارم.

چه در گرانی،

چه در ارزانی،

چه در تحريم،

چه در جنگ،

چه در صلح

من دائما شما را دوست دارم،

چه سير باشم چه گرسنه، چه شادمان باشم، چه غمگين.

من دائما شما را دوست دارم، خوابم، شما را دوست دارم، بيدار می شوم شما را دوست می دارم.

من دائما شما را دوست دارم..ء

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

ببخشید دستِ خودم نیست،

آن چشم‌های محترمتان قلبِ ما را میلرزانَد...ء

چشمهایش چشمهایش
3 ماه

محبوبم!

از دوری شما می‌میرم و از نزدیکی می‌سوزم. دیوانه‌ای هستم که در هیچ حال تاب نمی‌آورمء

loading...
چشمهایش چشمهایش
3 ماه

محبوبم

شما آفریده بلورید،

نگاهتان برق می زند!

از قلب من مراقبت کنید...ء

loading...
چشمهایش چشمهایش
3 ماه

و غریب کسی‌ست

که محبوبی ندارد...ء

loading...
چشمهایش چشمهایش
4 ماه

و غریب کسی‌ست که محبوبی ندارد...

ء

loading...
چشمهایش چشمهایش
9 ماه

روزهایی که باهمیم
از سرنوشتم راضی ام ...

ء

چشمهایش چشمهایش
10 ماه

روزهایی که باهمیم
از سرنوشتم راضی ام ...

ء

چشمهایش چشمهایش
11 ماه

محبوب من!
عاشقی تعطیلی ندارد و تا دنیا دنیاست،
عاشق عاشق است و شما محبوب من‌اید
و غریب کسی است که محبوبی ندارد.


loading...
صفحات: 1 2