loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : محمد_صالح_علا

چشمهایش چشمهایش
1 روز

محبوبم

شما آفریده بلورید،

نگاهتان برق می زند!

از قلب من مراقبت کنید...ء

loading...
چشمهایش چشمهایش
2 روز

و غریب کسی‌ست

که محبوبی ندارد...ء

loading...
چشمهایش چشمهایش
25 روز

و غریب کسی‌ست که محبوبی ندارد...

ء

loading...
چشمهایش چشمهایش
7 ماه

روزهایی که باهمیم
از سرنوشتم راضی ام ...

ء

چشمهایش چشمهایش
8 ماه

روزهایی که باهمیم
از سرنوشتم راضی ام ...

ء

چشمهایش چشمهایش
8 ماه

محبوب من!
عاشقی تعطیلی ندارد و تا دنیا دنیاست،
عاشق عاشق است و شما محبوب من‌اید
و غریب کسی است که محبوبی ندارد.


loading...
چشمهایش چشمهایش
10 ماه

حالا همه می دانند که من به شما چنان محتاجم که تاریکی به شمع...

ء

چشمهایش چشمهایش
1 سال

شما خودتان نیستید،
ولی یادتان دستِ مرا رها نمی‌کند!

ء

loading...
چشمهایش چشمهایش
1 سال

شما خودتان نیستید
ولی یادتان دستِ مرا رها نمی‌کند!

ء