loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : محمدعلی_بهمنی

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

تو بگو دوستت دارم

من ثابت میکنم

انسان موجودِ پرنده‌ایست!منسوب به

loading...
چشمهایش چشمهایش
3 ماه

یک عمر دور و تنها ،

تنها به جرمِ اینکه

او سَرسپرده می خواست

من دل سپرده بودم ...
loading...
چشمهایش چشمهایش
4 ماه

وقتی همه جا

از غزلِ من سخنی هست،

يعنی همه جا تو،

همه جا تو،

همه جا تو...!❤️
loading...
چشمهایش چشمهایش
8 ماه

گاهی دلم برای خودم
تنگ می شود
دائم برای تو...


چشمهایش چشمهایش
9 ماه

اینجا برای از تو نوشتن
هوا کم است!
دنیا برای از تو سرودن
مرا کم است...


چشمهایش چشمهایش
10 ماه

تو کیستی
که سفر کردن از هوایت را

نمی‌توانم حتی
به بال‌های خیال؟!


چشمهایش چشمهایش
1 سال

تو كیستی !
كه سفر كردن از هوایت را
نمی توانم حتی به بال های خیال...