loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : محمدحسن_جمشیدی

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

همیشه آن کسی که رفته را
نفرین نباید کرد !
کسی که بی محابا دل ببندد ،
کم مقصر نیست...


loading...
چشمهایش چشمهایش
2 ماه

همیشه آن کسی که رفته را
نفرین نباید کرد !
کسی که بی محابا دل ببندد ،
کم مقصر نیست...


loading...
چشمهایش چشمهایش
5 ماه

اینکه هرگز نچشد باغ شکوفایی را
بهتر از داغ بهار است ببین کِی گفتم ...!


چشمهایش چشمهایش
6 ماه

به فکر سود و زیانم نبوده ام با تو
کجا برای تو عقلی حسابگر دارم؟


چشمهایش چشمهایش
9 ماه

نام ما را به خطا برد و خودش می‌دانست
به فراموشی ما داشت تظاهر می‌کرد ...!