loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : محسن_صفری

چشمهایش چشمهایش
2 ماه

هنوز به این امید زنده ام
که تو یک روز
حتی با آخرین قطار هم که شده
خودت را به من میرسانی..


Ainaz91 Ainaz91
11 ماه

با "بوسیدنت"
خلاصه می کنم،
صبح به صبح
" دوست داشتنت" را


♥️

Ainaz91 Ainaz91
11 ماه

حس میکنم معلق مانده ام!
نه دستم به جایی بند است و
نه پاهایم روی زمین
حس تلخی که نه می شود رفت
و نه می شود گرفت!
یک عذاب ناتمام که انگار،
زندگی میخواست مرا
بین رفتن و گرفتن امتحان کند♥️