🌹

ببخش اگر کمی دیر آمده‌ام
مشتی استخوان شدنم طول می‌کشید ..


۱۵۰ تا شهید میشه چند‌تا جگرِ سوخته‌ی پدر؟ چند هزار شب بی‌خوابیِ مادر؟ چند هزار آرزوی ناتمومِ یه جَوون .. ؟