loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : فریدون_مشیری

Miss-bano Miss-bano
2 روز

پشت خرمن های گندم لای بازوهای بید
آفتاب زرد کم کم نهفت
بر سر گیسوی گندم زارها
بوسه بدرود تابستان شکفت
از تو بود ای چشمه جوشان تابستان
گرم
گر به هر سو خوشه ها جوشید و خرمن ها رسید
از تو بود از گرمی آغوش تو
هر گلی خندید و هر برگی دمید
این همه شهد و شکر از سینه پر شور تست
در دل ذرات هستی نور تست
مستی ما از طلایی خوشه انگور تست
راستی را بوسه تو بوسه بدرود بود
بسته شد آغوش تابستان ؟
خدایا، زود بود...!!


چشمهایش چشمهایش
18 روز

ببار ای آسمان امشب
که قلبم باز بی تاب است
نه روز آرامشی در دِل
نه شب در چشم من خواب است...


چشمهایش چشمهایش
29 روز

چه خوش لحظه‌هایی كه دزدانه از هم
نگاهی ربوديم و رازی نهفتيم
چه خوش لحظه‌هايی كه می‌خواهمت را
به شرم و خموشی نگفتيم و گفتيم ...


loading...
چشمهایش چشمهایش
1 ماه

اي عشــق
در آتـش «تـو» فـریاد خـوش است


چشمهایش چشمهایش
1 ماه

عشق تو به تار و پودِ جانم بسته‌ست
بی روی تو درهای جهانم بسته‌ست
از دست تو خواهم که برآرم فریاد
در پیش نگاه تو زبانم بسته‌ست


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

كدام نشانه دویده است از تو در تن من؟
كه ذره های وجودم تو را كه می بینند،
به رقص می آیند.
سرود می‌خوانند...!


loading...
°º¤❄ عـالیــــه ❄¤º° °º¤❄ عـالیــــه ❄¤º°
در شــــــــکوفه سـپیـــــــــد . 4 ماه

شوق دیدار توام هست
چه باک
به نشیب آمدم اینک ز فراز
به تو نزدیک ترم، می دانم
یک دو روزی دیگر
از همین شاخه لرزان حیات
پرکشان سوی تو می آیم باز
"دوستت دارم"
بسیار هنوز...


چشمهایش چشمهایش
4 ماه

بنشین، مرو..
حکایت وقتِ دگر مگو
شاید نماند فرصت دیدار دیگری...


چشمهایش چشمهایش
5 ماه

‌ای سراپا همه خوبی تک و تنها
به تو می‌‌اندیشم ...


چشمهایش چشمهایش
6 ماه

دست در دست کسی،
یعنی پیوند دو جان!
دست در دست کسی
یعنی پیوند دو عشق!!
دست در دست کسی داری
اگر دانی، دست،
چه سخن ها که بیان می کند از دوست به دوست...


loading...
صفحات: 1 2