loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : فروغ_فرخزاد

چشمهایش چشمهایش
14 روز

فردا اگر
ز راه نمی آمد
من تا ابد
کنار تو می ماندم..!


loading...
چشمهایش چشمهایش
15 روز

چقدر زیباست
ڪسی را دوست بداریم
نه برای نیاز "
نه از روی اجبار "
و نه از روی تنهایی "
فقط برای اینڪه
ارزشش را دارد ...


چشمهایش چشمهایش
1 ماه

محو شد در جنگل انبوه تاریکی
چون رگ نوری طنین آشنای من
قطره اشکی هم نیفشاند آسمان تار
از نگاه خسته ابری به پای من


چشمهایش چشمهایش
1 ماه

بدی های من بخاطر بدی کردن نیست
بخاطراحساس شدیدِ خوبی های
بی حاصل است!


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

سخن
از دستانِ عاشقِ ماست
که پُلی از
پیغامِ عطر و نور و نسیم
بر فرازِ شب ها ساخته اند...


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

کسی می آید،
کسی می آید،
کسی که در دلش با ماست،
در نفسش با ماست،
در صدایش با ماست ...
‏⁧

چشمهایش چشمهایش
3 ماه

زندگي
گر هزار باره بُوَد
بارِ ديگر تو
بارِ ديگر تو...‌‌‌


چشمهایش چشمهایش
3 ماه

مى‌روم امّا نمى‌پرسم ز خويش
ره كجا
منزل كجا
مقصود چيست ؟!

loading...
چشمهایش چشمهایش
3 ماه

گاهی باید دروغ را راست پنداشت
و گاهی راست را دروغ!
بی فریب خوردن زندگی سخت است...


چشمهایش چشمهایش
3 ماه

عاقبت يكروز ...
می گريزم از فسون ديده ترديد
می تراوم همچو عطری از گل رنگين رؤياها
می خزم در موج گيسوی نسيم شب
می روم تا ساحل خورشيد
در جهانی خفته در آرامشی جاويد


loading...
صفحات: 1 2 3