loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : فرانتس_کافکا

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

من ناراحت نمی‌شوم
تو هم لازم نیست ناراحت شوی !
داشتن اعتقاد متفاوت نباید موجب جدایی
آدم‌های باشعور بشود ...!
چشمهایش چشمهایش
4 ماه

‌عشق همین است:
همین که تو چاقویی هستی که من دائما در زخم‌هایم پیچ و تابش می‌دهم ...