loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : علیرضا‌_اسفندیاری

چشمهایش چشمهایش
2 روز

حال خوب را که

نمی‌شود نگه داشت!

اما باور کن

خاطراتش را می‌شود

هزار بار بوسید...


چشمهایش چشمهایش
12 روز

مرا در آغوش بگیر

که هیچ‌کجا؛ خانه‌ی خودِ آدم نمی‌شود!
loading...
چشمهایش چشمهایش
2 ماه

عشق

همین است

همین که

یک ذره از تو

می شود تمام من ...
چشمهایش چشمهایش
6 ماه

آنقدر از عشق می گویم
آنقدر می نویسم
که صدای سکوت من
دنیا را پر کند...
تو فقط
دست های من را
عاشقانه بگیر
فریادش با من!


چشمهایش چشمهایش
8 ماه

به دلم افتاده
همین روزهاست که می‌آیی
و اردیبهشت من
اردیبعِشق می‌شود emoji


چشمهایش چشمهایش
10 ماه

من فقط کمی خسته بودم،
همین!
اگر کمی مدارا می کردی
کار به دل بریدن نمی‌کشید...


چشمهایش چشمهایش
12 ماه

حال خوب را که نمی‌شود نگه داشت!
اما باور کن
خاطراتش را می‌شود
هزار بار بوسید...