می تواند موجب بوی

بد دهان شود . از علائم عفونت معده👌

⇠حالت تهوع

⇠استفراغ

⇠دل پیچه

⇠کم شدن اشتها

⇠درد اعضای بدن

⇠سر درد

🌺کپی پستها فقط با ذکر صلوات🌺