آقاجان

بازآ که از قیامت برپا شود قیامت
تا نیک و بد ببیند در فعل خود جزا را

بازآ که بی‌وجودت سکون ندارد
دوریت در تزلزل افکنده ماسوی را

حاجت به توست ما را ای حجت الهی
آری به سوی حاجت بود را

ای پرده‌دار عالم در پرده چند پنهان
بازآ و روشنی ‌بخش باصفا را🇮🇷پایگاه بسیج فضای مجازی
Sapp.ir/basijtv