ے الله‌ علیڪ‌ یا اباعبدالله

🌾پـَـر نزد
مرغِ نَظَـر گَر بہ ضریحَٺ آقـا ❤️

🌾اَز رهِ دور
سلامــے بہ شما و عبّاسَتـــــ ❤️

و روزم_بنامتان

🏴کپی پستها فقط با ذکر صلوات🏴