داغدار آسمانی شدن دوباره ی عزیزی دیگر شدیم . پدر شهید حاج محمد شرفی کهنموئی که با عزت و بزرگی زندگی کرد و با آرامش و اطمینان به فرزند عزیزش پیوست . رحلت این عزیز بزرگوار را تسلیت عرض کرده و خود را در غم عزیزانش سهیم می دانیم .

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی