loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : شمس_لنگرودی

رضا نعمتی رضا نعمتی
6 روز

- ترانه ها

loading...
رضا نعمتی رضا نعمتی
8 روز

آدم‌ها
جهنم دست‌ساز خویش‌اند
بیا در آتش هم بگریزیم.
کاش دست ات را می‌گرفتم
از پله تاریخ پایین می‌دویدیم
به ابتدای زمین می‌رسیدیم
آنجا که در گِل آدمی
گل رازقی می‌رویید
کاش نبض‌ات را می‌گرفتم و منتشر می‌کردم
تا دنیا به حال طبیعی‌اش برگردد.
آدم‌ها جهنم دست‌ساز خویش‌اند.
باید بروم نامم را
در ردیف عقاب‌ها، ببرها، و شب‌پره‌ها بنویسم
در آلبوم قدیمی سارها مسکن کنم
آدم‌ها
جز در کنار تو، هیچ تصویری ندارند.

loading...
چشمهایش چشمهایش
1 ماه

دلم می‌ خواهد چنان بنوشمت که در استخوانم حل شوی ..