loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : سید_مهدی_موسوی

چشمهایش چشمهایش
2 ماه

پایان شب من باش
چون جای درنگی نیست
جز عشق بـرای ما
پـایان قشنگی نیست...


چشمهایش چشمهایش
2 ماه

از تـحمّـل کــه گُـذشـتم به تـحمّـل خوردم
دَردم این بود که از یارِ خودی گُل خوردم


چشمهایش چشمهایش
3 ماه

پایان شب من باش
چون جای درنگی نیست...

جز عشق برای ما
پایان قشنگی نیست...


چشمهایش چشمهایش
4 ماه

وقتی نیستم
برایم جای خالی بگذار...
کنار بوق‌ها و ترافیک‌ها،
کنار بی‌قراری میدان‌ها
کنار قرارهایت با کسی که من نیستم...