loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : سید_مهدی_موسوی

چشمهایش چشمهایش
8 روز

پایان شب من باش
چون جای درنگی نیست...

جز عشق برای ما
پایان قشنگی نیست...


چشمهایش چشمهایش
1 ماه

وقتی نیستم
برایم جای خالی بگذار...
کنار بوق‌ها و ترافیک‌ها،
کنار بی‌قراری میدان‌ها
کنار قرارهایت با کسی که من نیستم...