loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : سید_مهدی_موسوی

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

جهانِ من آغوشی‌ ست

قدِ ما دو نفر ♥️
loading...
چشمهایش چشمهایش
9 ماه

دل،

بار گِران است،

ببر

مالِ تو باشد ...
loading...
چشمهایش چشمهایش
11 ماه

پایان شب من باش
چون جای درنگی نیست
جز عشق بـرای ما
پـایان قشنگی نیست...


چشمهایش چشمهایش
2 سال

پایان شب من باش
چون جای درنگی نیست
جز عشق بـرای ما
پـایان قشنگی نیست...


چشمهایش چشمهایش
2 سال

از تـحمّـل کــه گُـذشـتم به تـحمّـل خوردم
دَردم این بود که از یارِ خودی گُل خوردم


چشمهایش چشمهایش
2 سال

پایان شب من باش
چون جای درنگی نیست...

جز عشق برای ما
پایان قشنگی نیست...


چشمهایش چشمهایش
2 سال

وقتی نیستم
برایم جای خالی بگذار...
کنار بوق‌ها و ترافیک‌ها،
کنار بی‌قراری میدان‌ها
کنار قرارهایت با کسی که من نیستم...