loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : سودابه_رنجبر

چشمهایش چشمهایش
11 روز

وچه کسی میداند

که روی تمام

مسکن های جهان را

کم میکنی!
loading...
چشمهایش چشمهایش
1 سال

این شاعرانگی ها
به پایان نمیرسد
تاوقتی که تو این حوالی
پرسه میزنی...